بهمن ۲۲, ۱۳۹۳

تایپ فونت فارسی در نرم افزار P6

برخی از کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه که با نرم افزار پریماورا (P6) برنامه زمانبندی پروژه را تهیه می کنند ،بنا به درخواست کارفرما و یا دیگر […]
دی ۳, ۱۳۹۳

تعیین فعالیت بحرانی و مسیر بحرانی در نرم افزار P6 و MSP

فعالیت بحرانی در پروژه (Critical Activity): در شبکه برنامه زمانبندی پروژه ،فعالیت هایی که دارای شناوری کل  صفر باشد را فعالیت بحرانی گویند. مسیر بحرانی در […]
شهریور ۱۵, ۱۳۹۳

Resource و Expenses در نرم افزار P6

انواع منبع در نرم افزار P6 : منابع در نرم افزار P6 به سه دسته تقسیم بندی می شوند: ۱- Labor:این منبع شامل نیروی انسانی می […]
تیر ۱, ۱۳۹۳

Import & Export از اکسل به p6 و بالعکس

یکی دیگر از قابلیت های نرم افزار P6 این است که شما می توانید با رعایت برخی نکات، اطلاعاتی را از نرم افزار Excel به نرم […]
اردیبهشت ۹, ۱۳۹۳

کاربرد Dissolve در نرم افزار P6

بسیاری از کارشناسان کنترل پروژه که با استفاده از نرم افزار P6 زمانبندی پروژه تهیه می کنند در مواقعی لازم می شود فعالیت هایی را از […]
بهمن ۲۱, ۱۳۹۲

فعالیت WBS Summary در نرم افزار P6

یکی از انواع فعالیت در نرم افزار P6 به نام  WBS Summary می باشد که نمایانگر گروهی از فعالیت ها است که از یک WBS (بسته […]
بهمن ۱۱, ۱۳۹۲

تفاوت Resource و Role در نرم افزار P6

Role (نقش) مربوط به یک کار یا یک وظیفه است به عنوان مثال : مهندس،سوپروایزر،کارگر و … Resource (منبع) یک شخصی است که Role را اجرا […]