اسفند ۴, ۱۳۹۲

Task Type و Effort Driven در نرم افزار MSP

در نرم افزار MSP فعالیت ها به سه نوع تقسیم بندی می شوند: Fixed Duration-1 (مدت زمان فعالیت ثابت): در این حالت با افزایش یا کاهش […]
بهمن ۱۵, ۱۳۹۲

فرمول محاسبه جمع مدت زمان فعالیت ها در MSP

در برخی پروژه ها لازم است به منظور محاسبه ضریب وزنی (W.F) فعالیت ها به صورت زمانی ، مجموع کل مدت زمان فعالیت های پروژه بدون در […]