بهمن ۱۵, ۱۳۹۲

فرمول محاسبه جمع مدت زمان فعالیت ها در MSP

در برخی پروژه ها لازم است به منظور محاسبه ضریب وزنی (W.F) فعالیت ها به صورت زمانی ، مجموع کل مدت زمان فعالیت های پروژه بدون در […]