0
0

با سلام و احترام

در یک پروژه PC در صورتی که  C فهرست بهایی باشد، برای بدست آوردن WBS از طریق آیتم های فهرست بها وزن دهی انجام داده شود یا بر اساس طبقه بندی انجام شده در  شرح کار، و این که  وزن دهی در بخش P براساس قیمت اقلام می باشد، آیا مشکلی در این که نحوه وزن دهی در دو بخش کالا و اجرا متفاوت هستند به وجود نمی آید؟ و مشکلی در بخش اجرا که پیشرفت مالی و فیزیکی آن یکسان نیستند پیش نمی آید؟

ممنون و خسته نباشید

0
0

با سلام

ساختار شکست کار (WBS) یک ساختار جهت تعریف و شکست محدوده پروژه بوده به منظور کنترل و مدیریت آن و همچنین محاسبه پیشرفت فیزیکی پروژه است.

پیشرفت فیزیکی پروژه لزوماً با پیشرفت مالی پروژه منطیق نمی باشد چون در پیشرفت فیزیکی پروژه، ممکن است علاوه بر ضریب مالی ،ضرایب دیگری مانند زمان-سختی کار و … را در نظر گرفته شود.

نحوه شکست WBS عمدتاً سلیقه ای بوده و دارای انواع مختلفی چون فاز گرا،محصول گرا،وظیفه اگر ،ترکیبی و … می باشد که به دلیل جلوگیری از سلیقه ای شدن آن بطور معمول کارفرما سطح دو یا سطح سه WBS را در قرارداد منضم می کند تا پیمانکار بر اساس آن نسبت به تفصیلی نمودن آن  اقدام کند،در صورتی که چنین سطحی از WBS در قرارداد شما وجود ندارد می توانید براساس تقسیم بندی خود WBS را تهیه کرده و به تائید کارفرما برسانید.

پیشنهاد من جهت تهیه WBS پروژه PC استفاده از نوع ترکیبی است که می توانید آن را سطح مورد نظر شکست دهید:

 

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید