0
0

سلام خدمت شما استاد گرامی.

سوالی از خدمت شما داشتم. ممکن است بفرمایید چطور می توان در پریماورا اضافه کاری رو لحاظ کرد ؟

ممنون

  • Kayvan Salehi پرسیده شده 2 سال قبل
  • آخرین ویرایش 2 سال قبل
0
0

با سلام

برای تعریف و تخصیص ساعت اضافه کار برای منابع در نرم افزار Primavera P6 مراحل زیر را انجام دهید:

1- پس از تعریف منبع مورد نظر در نمای Resources و مشخص کردن تاریخ شروع به کار منبع، تعداد ماکزیمم در دسترس و نرخ استاندارکه در تب Units & Prices انجام می شود ( تصویر زیر) :

2– در همان نمای Resources به تب Detail رفته و تیک Overtime Allowed را برای منبع مورد نظر فعال کنید و سپس می توانید در قسمت  Overtime Factor ضریب اضافه کاری را نسبت به نرخ استاندار منبع مشخص کنید :(در این مثال ساعت اضافه کار دو برابر ساعت استاندارد در نظر گرفته شده است ):

3- به نمای Activities رفته و پس از تخصیص منبع مذکور به فعالیت مورد نظر، ستون های Actual Overtime Units و

Actual Overtime Cost را در تب Resources اضافه کنید و سپس میزان اضافه کار منبع مورد نظر را در ستون Actual Overtime Units وارد کنید تا خود نرم افزار، هزینه اضافه کاری را بر اساس ضریب اضافه کاری محاسبه کرده و در ستون Actual Overtime Cost قرار بدهد که فرمول آن بصورت زیر خواهد بود :

ضریب اضافه کار * نرخ استاندارد*ساعت اضافه کار

نکته:

در ستون Actual Overtime Units پیش فرض اضافه کار، بر اساس روز تقویمی محاسبه می شود ،به عنوان مثال اگر در این ستون عدد 1 را وارد کنید و تقویم 8 ساعته باشد ،هشت ساعت اضافه کار در نظر می گیرد،بنابر این اگر می خواهید در این ستون بر اساس ساعت ، اضافه کاری وارد کنید لازم است کنار عدد مورد نظر کلمه h را تایپ کنید:

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید