0
0

با سلام 

در خصوص ساختار شکست پروژه ابنیه باید دارای چه سطحی هایی باشند آیا تدارکات خریدهای پروژه را از فعالیت های اجرایی جدا کنیم و اینکه فعالیت های حوزه مدیریت پروژه را در برنامه بیاوریم.در کل سطح  دوم پروژه به صورت (مدیریت پروژه-تدارکات خرید های کلیدی پروژه-تجهیز و برچیدن-عملیات اجرایی)میتواند باشد.

  • سجاد پرسیده شده 2 ماه قبل
  • آخرین ویرایش 2 هفته قبل
0
0

با سلام

تهیه و تدوین WBS  (ساختار شکست کار) کاملا سلیقه ای و بر اساس نیاز هر شرکت می باشد .

در برنامه زمانبندی پروژه های عمرانی هیچ گاه پیشنهاد نمی شود فعالیت های خرید بالک متریال (مانند میلگرد،سیمان و …) عنوان شوند چون نحوه ارتباط آنها با فعالیت های اجرائی و مدیریت و کنترل آنها در برنامه زمانبندی دشوار خواهد شد.

ولی دیگر فعالیت های تامین از نوع tag item مانند خرید سیستم HVAC و … را می توان در برنامه زمانبندی در نظر گرفت.

همچنین پیشنهاد می شود فعالیت مدیریت پروژه نیر در برنامه زمانبندی در نظر گرفته نشود چون در فاز کنترل ، بروز رسانی ،آپدیت و Actual کردن آن مشکل خواهد بود.

 

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید