0
0

با سلام
من در برنامه زمانبندی خود جهت تعریف Weight Factor یک منبع مجازی labor تعریف کرده و price/unit آن را برابر یک قراردادم و به تمامی فعالیت ها تخصیص دادم. سپس در قسمت Budgeted Labor Unit مبع هر یک از فعالیت ها، وزن را تخصیص دادم.
حال زمانیکه از برنامه مذکور Export گرفته و برای فرد دیگری ارسال مینمایم، در سیستم دیگر تمامی مقادیر Budgeted Labor Unit ها صفر میشود.
لطفا من را راهنمایی فرمایید.
باتشکر

  • علیرضا پرسیده شده 3 سال قبل
  • آخرین ویرایش 3 سال قبل
0
0

با سلام

آیا منبع مورد نظر، در نرم افزار P6 سیستم مقصد Import می شود؟

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید