0
0

با سلام

وزن بعضی فعالیت ها اینقدر پائین است که وقتی از اکسل در MSP کپی می کنم صفر نمایش می دهد.

چی کار باید کرد؟

تعداد شون زیاد هستش

  • میراب نژاد پرسیده شده 2 ماه قبل
  • آخرین ویرایش 2 ماه قبل
0
0

با سلام

بطور پیش فرض در ستون های Number نرم فزار MSP تا دو رقم اعشار می توان اعداد را وارد کرد و در پروژه های بزرگ که دارای فعالیت های بسیار زیادی هستند، ارزش وزنی آنها ارقام بسیار کوچک خواهد شد ، به عنوان مثال 0.005 که با ورود آن در ستون Number عدد صفر نمایش داده خواهد شد.

برای حل این مشکل همه اوزان فعالیت ها را بر اساس تعداد رقم اعشار در 1000 ، 10000 و .. ضرب  کرده و در ستون نامبر مربوطه وارد کنید و سپس در فرمول محاسبه درصد پیشرفت ، به جای تقسیم بر صد بر ضریب مربوطه تقسیم بفرمائید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید