0
0

با سلام.
فرض کنیم قرار است پروژه تا تاریخ baseline finish به اتمام برسد. و بعد از آن دچار جریمه نقدی می شود.
در دوره اول باید 8% پیشرفت داشته باشیم اما در واقعیت 5% پیشرفت داریم.
برنامه کارگاهی را چطور ارائه دهیم تا را برای دوره بعد پروژه بدون هیچگونه انحراف و تاخیری ادامه یابد، ضمنا 3% انحراف دوره قبل نیز جبران شود.
با توجه به این نکته کلیه فعالیتها از قید finish no later than استفاده می کنند.
با تشکر.

  • محسن پرسیده شده 2 سال قبل
  • آخرین ویرایش 2 سال قبل
0
0

با سلام

همیشه وجود انحراف نشان دهنده تاخیر در پروژه نمی باشد ، در حالتی که زمانبندی پروژه با انتهای بسته (استفاده از قید Must Finish On ) تهیه شده باشد در صورت تاخیر در زمان هایی که نسبت به Baseline پروژه به وجود آمده است،جهت جبران تاخیرات لارم است فعالیت هایی که دارای Total Slack منفی هستند را شناسایی کرده و با روش های فشرده سازی برنامه زمانبندی نسبت به تهیه برنامه جبرانی (Catch Up Plan)  قابل انجام که با مشورت و توافق تیم پروژه انجام می شود،اقدام کنید:

*(دلیل استفاده شما را از قید finish no later than برای همه فعالیت ها را متوجه نشدم،جهت زمانبندی با انتهای بسته درج قید برای مایل استون Finish پروژه کافی می باشد)

برنامه ای که در حالت زمانبندی پروژه با انتهای بسته دچار تاخیر شده است:

تهیه برنامه جبرانی پروژه :

زمانی که برنامه جبرانی تهیه شد، از آن Baseline گرفته و S-Curve جدید را بر اساس Baseline جدید تهیه کنید تا میزان پیشرفت لازم در دوره های بعدی را جهت جبران تاخیر به وجود آمده،مشاهده کنید:

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید