0
0

با سلام و خسته نباشید

در MSP جهت بدست آوردن اختلاف درصد برنامه ای و واقعی با زدن تیک Use Formula جواب به درستی نمایش داده میشود لطفا راهنمایی بفرمایید چرا در P6 وقتی ستون Variance را میگذاریم و در Global Change  ستونهای برنامه ای و واقعی را از هم کسر میکنیم جواب در Activity به درستی ولی در Summary جمع Activity لحاظ میشود مشکل از کجاست ؟

0
0

با سلام

در نرم افزار P6 ،گزینه ای به نام Use Formula وجود نداشته و همچنین ستونی که بطور خاص میزان انحراف درصد پیشرفت برنامه ای و واقعی فعالیت ها و پروژه را نشان دهد وجود ندارد.

انحراف بین درصد پیشرفت برنامه ای و واقعی فعالیت ها را می توانید از طریق فرمول نویسی با Global Change در نرم افزار P6 محاسبه کنید ،ولی از آنجایی که در سطح WBS ها میزان انحراف فعالیت ها را با هم جمع می کند انحراف بدست آمده درست نمی باشد و فقط برای فعالیت ها کاربرد دارد که می توانید برای آنکه درصد انحراف را در سطح WBS ها نشان ندهد در قسمت Group & Sort گزینه Show Group Total را غیر فعال کنید.(در شکل زیر یک ستون جدید به نام Variance% از جنس Number تعریف شده و با Global Change، درصد برنامه ای را از درصد واقعی با استفاده از فرمول نویسی از یکدیگر کم شده است)

Variance in p6.

غیر فعال کردن گزینه Show Group Total :

Group and sourt

نتیجه:

Variance in p6..

ولی اگر بخواهید در سطح فقط WBS ،میزان انحراف درصد برنامه ای و واقعی را به درستی مشاهده کنید لازم است از ستون  Schedule %Complete به عنوان درصد پیشرفت برنامه ای و ستون  Performance % Complete به عنوان درصد پیشرفت واقعی ( با تکنیک منبع مجازی) استفاده کنید و سپس ستون Schedule Variance- Labor Units را به ستون ها اضافه کنید:

Variance2

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید