0
0

اقاي مهندس چطور مي توانيم فيلتري ايجاد كنيم كه تنها فعاليت هايي نمايش داده شود كه درصد پيشرفت واقعي انها صد درصد نشده است؟

  • شادي پرسیده شده 3 سال قبل
  • آخرین ویرایش 3 سال قبل
0
0

با سلام

برای آنکه فعالیت هایی که درصد تکمیلشان 100 درصد نشده اند را فیلتر کنید، لازم است فیلتر، برای ستونی که درصد پیشرفت واقعی را محاسبه می کندتعریف شود،از آنجایی که در ستون Performance % complete در نرم افزار P6 درصد پیشرفت واقعی محاسبه می شود ،فیلتر زیر بر اساس آن تعریف شده است ( شما می توانید ستون دیگری که در آن درصد پیشرفت واقعی محاسبه می شود را با Performance % complete در فیلتر جایگزین کنید)

Activity not complete in p6 1

در فیلتر تعریف شده بالا،فعالیت هایی که درصد پیشرفت واقعی آنها صفر است را نیز نشان می دهد،ولی اگر بخواهید فعالیت های در حال پیشرفت که درصد واقعی شان 100 درصد نشده است را فیلتر کنید، می توانید از فیلتر زیر استفاده کنید:

Activity not complete in p6 2

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید