0
0

در بروزرسانی پروژه در نرم افزار P6 به مشکلی برخورد کردم. اینکه پس از وارد کردن پیشرفت فعالیت ها و Schedule کردن، مقادیر پیشرفت برنامه ای و واقعی در سطرهای Summary و سطح 1، در ستون های Performance%Complete و Schedule%Complete نمایش داده نمی شود.
مشکل از کجاست؟

0
0

با سلام
جهت نمایش مقادیر پیشرفت در سطح WBS های پروژه در در ستون های Performance%Complete و Schedule%Complete نرم افزار P6 لازم است یک منبع مجازی از جنس Labor و با میزان در دسترس Max یک نفر در روز و با هزینه یک واحد پولی تعریف کرده و سپس آن منبع را به تمامی فعالیت های پروژه تخصیص دهید و در مرحله بعد میزان ارزش وزنی (W.F) هر فعالیت را در ستون Budget Labor Unit تعیین می کنید ،با انجام این مراحل مقادیر پیشرفت پروژه در سطح WBS ها (سطرهای Summary )قابل مشاهده خواهد بود./

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید