0
0

آقای مهندس سلام
دو تا سوال داشتم
۱_ متریال ما توسط کارفرما تهیه میشه، فاز خریدم کلا استارت مایلستونه ولی کارفرما میگه باید تهیه همه تو یه تاریخ نباشه ، من اینو چجوری اعمال کنم تو msp؟
۲_ مدت قرارداد، الحاقیه خورده اینو چجوری اعمال کنم یا همون طبق تاریخ پایان قبل بزنم؟

  • زهرا پرسیده شده 2 ماه قبل
  • آخرین ویرایش 2 ماه قبل
0
0

با سلام

پاسخ سوال اول
تاریخ مایل استون های تحویل هر متریال یا تجهیر تعهدی کارفرما را از ایشان دریافت کنید و سپس پیش نیاز هر یک را مایل استون شروع پروژه قرار داده و با lag مناسب، به تاریخ مورد نظر، زمانبندی کنید.

پاسخ سوال دوم

از آخرین فایل Actual که قبل از ابلاغ الحاقیه reschedule کرده اید، کپی گرفته و ببینید تاریخ ستون Finish چه تاریخی را به عنوان پیش بینی پایان پروژه نشان داده است ، اگر جلوتر از تاریخ پایان الحاقیه است باید با تکنیک های فشرده سازی برای فعالیت های مسیر بحرانی ، تاریخ پایان پروژه را با تاریخ پایان الحاقیه منطیق کنید و سپس یک بیس لاین جدید ذخیره کنید و جهت تائید برای کارفرما ارسال کنید که پس ار تائید کارفرما ، بیس لاین جدید به عنوان جایگزین بیس لاین قبلی خواهد و محاسبات پیشرفت دوره های آتی بر اساس بیس لاین مصوب جدید خواهد بود.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید