0
0

با سلام واحترام

زمان برنامه ریزی شده خلاصه فعالیت بطور اتومات توسط نرم افزار تکمیل می گردد و یا باید دستی ثبت گردد

آیا فرمول زیر صحیح است؟

زمان خلاصه فعالیت= زمان فعالیت ها+شناوری ها

 

  • رضایی پرسیده شده 4 هفته قبل
  • آخرین ویرایش 2 هفته قبل
0
0

با سلام

تاریخ شروع و پایان مربوط به هر WBS یا Summary در MSP و P6 با توجه به تاریخ فعالیت های زیر مجموعه هر یک از آنها بصورت زیر محاسبه می شود:

تاریخ Strat هر Summary: زودترین (Min) تاریخ شروع فعالیت های زیر مجموعه

تاریخ Finish هر Summary: دیرترین (Max) تاریخ پایان فعالیت های زیر مجموعه

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید