0
0

Complete% در نرم افزار MSP پیشرفت پروژه را بر اساس W.F زمانی محاسبه می کند .
Physical %Complete در نرم افزار MSP زمانی استفاده می شود که بخواهید از تکنیک Earned Value در MSP استفاده کنید.
در حالت عادی با درج درصد پیشرفت برای فعالیت ها در ستون Physical %Complete ،هیچگونه درصد پیشرفتی برای Summary ها محاسبه نمی کند.
برای استفاده از Physical %Complete در نرم افزار MSP باید :
1-فعالیت های پروژه دارای Cost باشند.
2-تغییر محاسبه متد Earned Value به حالت Physical %Complete: فعالیت های پروژه را انتخاب کرده سپس راست کلیک ،گزینه Information ،تب Advanced و تنظیم محاسبات متد Earned Value را به حالت Physical %Complete تغییر دهید(شکل زیر):
http://s7.picofile.com/file/8237808626/1.png
3- گرفتن baseline از پروژه
پس از انجام اقدامات فوق، با درج درصد پیشرفت برای فعالیت ها در ستون Physical %Complet ،درصد پیشرفت برای summary ها محاسبه خواهد شد.

0
0

با سلام

Complete% در نرم افزار MSP پیشرفت پروژه را بر اساس W.F زمانی محاسبه می کند .
Physical %Complete در نرم افزار MSP زمانی استفاده می شود که بخواهید از تکنیک Earned Value در MSP استفاده کنید.
در حالت عادی با درج درصد پیشرفت برای فعالیت ها در ستون Physical %Complete ،هیچگونه درصد پیشرفتی برای Summary ها محاسبه نمی کند.
برای استفاده از Physical %Complete در نرم افزار MSP باید :
1-فعالیت های پروژه دارای Cost باشند.
2-تغییر محاسبه متد Earned Value به حالت Physical %Complete: فعالیت های پروژه را انتخاب کرده سپس راست کلیک ،گزینه Information ،تب Advanced و تنظیم محاسبات متد Earned Value را به حالت Physical %Complete تغییر دهید(شکل زیر):
http://s7.picofile.com/file/8237808626/1.png
3- گرفتن baseline از پروژه
پس از انجام اقدامات فوق، با درج درصد پیشرفت برای فعالیت ها در ستون Physical %Complet ،درصد پیشرفت برای summary ها محاسبه خواهد شد.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید