0
0

با سلام
چطور می توان اطلاعات مربوط به شروع و پایان های واقعی رو در نرم افزار MSP وارد کرد به طوری که هنگام بروزرسانی(برنامه ای) تغییر نکنند. شروع و پایان های واقعی به %Complete وابستند و مثلا اگه %complete یک Task صفر شود مقادیر تاریخ های واقعی نیز NA می گردند.

0
0

با سلام

در ستون %complete نرم افزار MSP یا باید درصد پیشرفت واقعی را وارد نمود و یا درصد پیشرفت برنامه ای را از طریق Update کردن پروژه ،محاسبه نمود و نمی توان همزمان درصد پیشرفت واقعی و برنامه ای را به یکباره در ستون %com مشاهده نمود .

اگر اطلاعات مربوط به شروع و پایان های واقعی رو در نرم افزار MSP وارد کرده اید،می توانید درصد پیشرفت واقعی را در ستون %com وارد کرده و بعد پروژه را Reschedule کنید تا تاریخ های واقعی و %com تغییر نکنند(به شرطی که Task Type فعالیت ها Fixed Duration باشند).

و زمانیکه %com فعالیت را بطور دستی صفر می کنید به این معنی است که فعالیت هنوز شروع نشده است در نتیجه  تاریخ های واقعی NA می شوند که طبیعی است.

 

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید