0
0

سلام مجدد
ضمن تشکر از بابت ارسال بروشورها.
کلاس در اصفهان شما برگزار نمی کنید؟؟

0
0

با سلام
خواهش می کنم،
من در شهرهای مختلف تدریس می کنم که در صورت انجام هماهنگی های لازم در شهر مقصد ،کلاس برگزار خواهم کرد.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید