0
0

سلام

هنگام import کردن فایل پریماورا با این پیغام مواجه  می شوم:

Please click on the Import To field to select an EPS for all import projects that will be used to create new projects.

دلیلاین مشکل  چیست؟

چطور از فایل پریماورا کپی بگیرم؟

  • تاجیک پرسیده شده 3 سال قبل
  • آخرین ویرایش 3 سال قبل
0
0

با سلام

پیغام Please click on the Import To field to select an EPS for all import projects that will be used to create new projects در هنگام Import کردن پروژه در پریماورا P6، به این دلیل است که محل Import کردن پروژه را در EPS مورد نظر انتخاب نمی کنید:

primavera import0

primavera import1

برای رفع این پیغام، لازم است در قسمت Import to که در تصویر نشان داده شده است محل EPS را مشخص کنید:

primavera import 2

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید