0
0

با سلام

اگر بخواهم ارزش وزنیهایی که درP6 از روش تخصیص منبع با هزینه یک واحد در ستون Budget labor (nonlabor) unit وارد شده است، را در نرم افزار msp استفاده کنم، باید در کدام ستون msp وارد شود؟با توجه به این نوع ارزش وزنی، Baseline گرفتن از MSP باید طبق روش خاصی انجام گردد؟

سپاسگزارم.

  • شیرین پرسیده شده 1 سال قبل
  • آخرین ویرایش 1 سال قبل
0
0

با سلام

جهت تخصیص منبع مجازی به عنوان ارزش وزنی در MSP می توانید پس از تعریف منبع و تخصیص آن به فعالیت ها ، Type فعالیت ها در حالت Fixed Duration قرار دهید و سپس ارزش وزنی هر فعالیت را در ستون Work وارد کنید و سپس Baseline بگیرید.در این روش در فاز Actual و Reschedule باید Type فعالیت به Fixed Unit یا Fixed Work تغییر کند.

این روش به دلیل برخی پیچیدگی ها خیلی پیشنهاد نمی شود.(کار کردن با این روش نیاز به تسلط نسبی به MSP دارد)

 

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید