0
0

با سلام

آیا برای Replan کردن در نرم افزار p6 میشه از Global Chang استفاده کرد و با وارد کردن چه فرمول هایی تا میزان Schedule % comp و performance % comp برابر شود

1
0

با سلام

در نرم افزار P6 عدد درصد پیشرفت واقعی که در ستون Performance %com محاسبه می شود را نمی توان این عدد را دقیقا در ستون Schedule %Com که درصد پیشرفت برنامه ای است ،کپی کرد، چون نحوه محاسبات آنها متفاوت می باشد، ولی می توان عددی نزدیک به آن را بدست آورد، که برای این موضوع گرفتن بیس لاین جدید است که قبل از گرفتن بیس لاین مراحل زیر را انجام دهید:

admin–>admin preferences—>Earned Value تب

در قسمت Calculation Earned Value :

primavera p6

سپس پنجره را بسته و از پروژه بیس لاین گرفته و به آن تخصیص دهید.

(ولی بر عکس موضوع بالا یعنی می توان عدد Schedule %Com را در ستون Performance %com کپی کرد که با استفاده از Global Change صورت می گیرد )

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید