ثبت نام دوره آموزش کاربردی نرم افزار P6 (اردیبهشت 96) - تکمیل ظرفیت
ثبت نام دوره آموزش طراحی و ساخت داشبورد در اکسل (خرداد 96) - اتمام ثبت نام
ثبت نام کلاس رفع اشکال نرم افزارهای MSP و P6 (مرداد ماه 96)
  • قیمت: 100,000 تومان
    مدت زمان دوره 4 ساعت (-پنجشنبه 8 الی 12 روز 12 مرداد ماه 96 )