خدمات آموزشی من

سرفصل های آموزشی

آموزش کاربردی نرم افزار MSP

دانلود سرفصل های آموزش کاربردی نرم افزار MSP

آموزش کاربردی نرم افزار P6

دانلود سرفصل های آموزش کاربردی نرم افزار P6

آموزش کاربرد اکسل در کنترل پروژه

دانلود سرفصل های آموزش کاربرد اکسل در کنترل پروژه

ساخت داشبورد مدیریتی در اکسل

دانلود سرفصل های آموزش ساخت داشبوردهای مدیریتی در اکسل

دوره های آموزشی

 1. آموزش کاربردی نرم افزار MSP
 2. آموزش کاربردی نرم افزار P6
 3. آموزش محاسبه تاخیرات مجاز ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت و پیش پرداخت بر اساس بخشنامه های ۵۰۹۰ و ۱۳۰۰
 4. مدیریت تاخیرات در پروژه های صنعتی
 5. اصول تهیه گزارش های حرفه ای پروژه
 6. آموزش Earned Value در نرم افزارهای MSP و P6
 7. آموزش کاربرد اکسل در کنترل پروژه
 8. آموزش ساخت داشبوردهای مدیریتی در اکسل
 9. تهیه برنامه زمانبندی پروژه ها با نرم افزار MSP و P6
 10. انجام خدمات مشاوره برنامه ریزی و کنترل پروژه
 11. تدریس خصوصی نرم افزار MSP ، P6 و کاربرد اکسل در کنترل پروژه
 12. تدریس آنلاین و اینترنتی نرم افزار MSP ،P6 و کاربرد اکسل در کنترل پروژه بصورت خصوصی و نیمه گروهی
 13. برگزاری کلاس های رفع اشکال نرم افزار MSP،P6 و کاربرد اکسل در کنترل پروژه بصورت حضوری و آنلاین