Roll Up کردن نام منابع در Summary نرم افزار MSP

تا کنون دو ماکرو کاربردی (ماکرو شمسی ساز تاریخ میلادی و ماکرو تفکیک هزینه منبع Work  و Material ) در نرم افزار MSP معرفی کردم و در این پست قصد دارم شما را با ماکرو جدید دیگری آشنا کنم.

بطور پیش فرض هنگامی که در نرم افزار MSP  منابعی به فعالیت های پروژه تخصیص می دهید، امکان نمایش نام منابع در Summaryها وجود ندارد که بتوان در سطح کلان و در یک نگاه متوجه شد چه منابعی به هر Summary واگذار شده است.

برای انجام این کار می توان از یک ترفند و ماکرو کاربردی در MSP استفاده کرد که در ادامه مطلب، فیلم آموزشی آن به همراه کد ماکرو مربوطه ارائه شده است :

دانلود کد ماکرو  Roll Up کردن نام منابع در Summary نرم افزار MSP

 

دیدگاهتان را بنویسید