Resource و Expenses در نرم افزار P6

انواع منبع در نرم افزار P6 :


منابع در نرم افزار P6
به سه دسته تقسیم بندی می شوند:

۱- Labor:این منبع شامل نیروی انسانی می باشد که برای انجام فعالیت های پروژه تخصیص می یابند و کارشان بر اساس نفر-ساعت محاسبه می شوند ،مانند کارگر،جوشکار،مهندس و …

۲- Nonlabor: این منبع شامل ماشین آلات و تجهیزاتی که برای انجام کارهای پروژه لازم بوده و بر حسب ماشین – ساعت کار انجام می دهند،مانند جرثقیل،کامیون،پیچ و مهره و …

۳- Material:این دسته شامل منابع مصرفی در پروژه می باشند مانند:سیمان،شن،بتن و …

نکات:
*در نرم افزار P6 بر خلاف نرم افزار MSP امکان تخصیص منبع به WBS پروژه وجود ندارد و فقط می توان منابع را به فعالیت های پروژه تخصیص داد.

*در هنگام تعریف منبع از جنس Material لازم است واحد اندازه گیری منبع  (Unit of Measure) برای آن تعریف شود به عنوان مثال برای منبع “بتن” واحد اندازه گیری تن (Ton) وارد می گردد که این موضوع برای منابع Labor و Nonlabor امکان پذیر نمی باشد.

*برای منبع Material نمی توان Role تعریف کرد و همچنین برای آن ها نمی توان اضافه کاری لحاظ نمود.

Expenses در نرم افزار P6
:

هزینه هایی (مخارج) در پروژه وجود دارند که ناشی از منابع(مواردی که در بالا به آن ها اشاره شد) نمی باشند ولی جزئی از هزینه های پروژه هستند که نمی توان از آن ها چشم پوشی نمود ، به آن ها
Expense می گویند که می توان این نوع هزینه ها را برای هر یک از فعالیت های برنامه زمانبندی یا بصورت “کلی”و یا بصورت “تعداد*قیمت واحد”در نظر گرفت.

Expense ها می توانند شامل موارد زیر باشند:
هزینه مأموریت
هزینه های آموزش و مشاوره
هزینه های بیمه
هزینه های حقوقی پروژه
هزینه های خرید نرم افزار و ملزومات اداری و …

دیدگاهتان را بنویسید