Import & Export از اکسل به p6 و بالعکس

یکی دیگر از قابلیت های نرم افزار P6 این است که شما می توانید با رعایت برخی نکات، اطلاعاتی را از نرم افزار Excel به نرم افزارP6  و بالعکس،  Import & Exportکنید.

شاید در خیلی از زمان ها به هنگام تهیه برنامه زمانبندی با نرم افزار P6 خواسته باشید برخی اطلاعات پروژه که قبلاً در یک فایل اکسل تهیه کرده اید را به نرم افزار P6 وارد کنید تا دیگر نیازی به تایپ مجدد اطلاعات در نرم افزار p6 نباشد .

در این پست قصد دارم نحوه  Import  یا وارد کردن ,Activity ID  Activity Nameو مدت زمان (Duration)فعالیت ها را از نرم افزار Excel به نرم افزار P6  آموزش دهم.

در لینک زیر می توانید فایل آموزشی را دانلود کنید.

فایل آموزش Import و Export کردن اطلاعات از اکسل به نرم افزار P6

پاسخ دهید