import کردن Expense از اکسل به پریماورا P6

در نرم افزار پریماورا P6 می توان هزینه های مستقل ار منابع را در قالب Expense به فعالیت های پروژه تخصیص داد.

 Expenseها بر خلاف منابع در نرم افزار P6 باید بصورت تک تک به فعالیت ها تخصیص داده شود و امکان اینکه یک Expense مشترک را به چند فعالیت بصورت یکجا تخصیص داد، وجود ندارد.

در این پست می خواهم ترفندی کاربردی آموزش بدهم که بتوان به راحتی ارزش وزنی یا هزینه هر فعالیت را در قالب  Expense از اکسل به P6 وارد نمود تا بتوان درصد پیشرفت پروژه را در محاسبه کرد.

برای این کار مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

۱-به یک فعالیت پروژه، Expense را بصورت زیر تخصیص دهید:

۲-سپس از قسمت File بر روی گزینه Export کلیک کرده و سپس در پنجره  Export Format ، فرمت Spreadsheet (XLS) را انتخاب کنید :

 

۳-در پنجره Export Type دو گزینه Activities و Expense را انتخاب کنید:

 

۴- در پنجره Projects To Export تیک Export را فعال کنید:

۵- در پنجره Select Template با کلیک بر روی Add یا Modify یک Template با انتخاب ستون های مورد نظر به صورت زیر، ذخیره کنید:

  • ابتدا در تب Activities ستون های زیر را اضافه کنید:

  • سپس در تب Expenses ستون های زیر را اضافه کرده ، Ok و بعد Next را بزنید:

و سپس در پنجره زیر آدرس ذخیره فایل را انتخاب کنید:

 فایل اکسل Export شده را باز کنید ، در شیت TASK ، کلیه فعالیت های پروژه لیست شده  و در پنجره PROJCOST ،فقط فعالیتی که به آن Expense تخصیص داده شده بود، نمایش داده می شود.

۶- با مراجعه به شیت TASK نام و آی دی فعالیت هائی که می خواهید به آن هزینه یا ارزش وزنی تخصیص بدهید را کپی کرده و در ستون های Name و Activity ID در شیت PROJCOST پیست کنید:

۸-  هزینه یا ارزش وزنی هر فعالیت را در ستون  Budget Cost شیت PROJCOST وارد کنید و سپس اطلاعات مابقی ستون ها را مطابق تصویر زیر تکمیل کرده و فایل را ذخیره و close کنید:

۹- به نرم افزار پریماورا برگشته و از قسمت File بر روی گزینه Import را انتخاب کنید و سپس در پنجره  Import Format ، فرمت Spreadsheet (XLS) را انتخاب کنید :

۱۰- در پنجره زیر آدرس فایل اکسلی که اطلاعات را در آن تکمیل کرده بودید، فراخوانی کنید:

۱۱- در پنجره زیر دو گزینه Activities و Expense را انتخاب و Next کنید:

در قسمت Import To پنجره پائین، پروژه مورد نظر را انتخاب و Next را بزنید:

 دکمه Finish و سپس Close را بزنید:

در نهایت نتیجه بصورت زیر نمایش داده خواهد شد:

سپس با ذخیره بیس لاین و  تغییر تاریخ Data Date درصد پیشرفت برنامه ای پروژه در ستون Schedule% %Complete با اوزان سفارشی که در ستون Budgeted Expense Cost وارد شده است محاسبه خواهد شد:

در ادامه مطلب می توانید فیلم این پست آموزشی (نحوه import کردن Expense از نرم افزار اکسل به پریماورا P6) را مشاهده بفرمائید:

دیدگاهتان را بنویسید