Global Change در نرم افزار P6 به همراه مثال

Global Change یک ابزار مفید در نرم افزار P6 می باشد که با استفاده از آن می توان داده های پروژه را تغییر داده و یا اصلاح نمود، این ابزار از منوی Tools قابل دسترسی می باشد.

منطق مورد استفاده در Global Change منطق If-Then-Else می باشد.

Global Change in p6

تغییراتی که با استفاده از Global Change در نرم افزار P6 می توان ایجاد نمود در سه گروه دسته بندی می شوند:

Activities -1: این تغییرات مربوط به مشخصات و ویژگی قعالیت ها می باشد از جمله Activity ID  تقویم فعالیت،مدت زمان فعالیت ،قید و … می باشد.

Activity Resource Assignment- 2: این تغییرات مربوط به منابع فعالیت ها می باشد،از جمله Resource ID،Budget Labor Unit،تقویم منابع،قیمت منابع و … می باشد.

Project Expenses -3: تغییراتی که مربوط به هزینه های پروژه می باشد (که قبلا درباره ویژگی آن توضیح داده شده است) از جمله نحوه توزیع هزینه ها،دسته بتدی هزینه ها،قیمت هزینه ها و …

Global Change Type

همچنین با استفاده از این ابزار کارهای محاسباتی (فرمول نویسی) در نرم افزار P6 میسر خواهد بود.

از جمله مواردی کاربردی دیگر که می توان با استفاده از Global Change در نرم افزار P6 انجام داد عبارتند از :

تغییر و یا اصلاح Activity ID قعالیت ها

تغییر یا اصلاح تقویم فعالیت ها

حذف قیود فعالیت ها

افزایش یا کاهش مدت زمان فعالیت های خاص

تخصیص و یا تغییر Activity Code برای دسته ای از فعالیت ها

حذف اطلاعات واقعی فعالیت ها

فرمول نویسی جهت محاسبه پیشرفت برنامه ای و واقعی پروژه

و ….

در پست زیر نحوه فرمول نویسی در P6 جهت محاسبه درصد پیشرفت برنامه ای پروژه آموزش داده شده است:

فرمول نویسی در پریماورا P6

 

 

دیدگاهتان را بنویسید