گواهینامه های بین المللی در حوزه مدیریت ریسک پروژه

گواهینامه های بین المللی در حوزه مدیریت ریسک پروژه عبارتند از:

®Management Of Risk (M_O_R)

®PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)

Decision & Risk Management Professional (DRMP)

گواهینامه M_O_R

M_O_R مخفف کلمات Management Of Risk بوه و به معنی مدیریت ریسک است که این مدرک توسط موسسه Axelos صادر می شود.

M_o_R یک نقشه راه مدیریت ریسک است که می تواند به سازمان ها جهت شناسائی،ارزیابی و کنترل ریسک کمک کرده تا بتوانند تصمیم های آگاهانه ای در حوزه مدیریت ریسک های پروژه بگیرند.

این مدرک در دو سطح Foundation (مقدماتی) و Practitioner (پیشرفته) برگزار می شود که برای شرکت در آزمون سطح Foundation نیاز به داشتن سابقه یا تجربه خاصی نمی باشد ولی پیش نیاز شرکت در آزمون Practitioner قبولی در سطح Foundation است.

شرایط آزمون M_O_R (Foundation)

 • تعداد سوال: ۷۵ سوال چهار گزینه ای که ۵ سوال از آن آزمایشی بوده در محاسبه نمره در نظر گرفته نمی شود.

 • نمره قبولی جهت اخذ مدرک: پاسخ صحیح به ۳۵ سوال از ۷۰ سوال

 • مدت زمان امتحان: یک ساعت

 • نوع آزمون: جزوه بسته (Closed Book)

شرایط آزمون M_O_R ( Practitioner)

 • تعداد سوال: ۴ پرسش سناریوئی که در چهار صفحه طراحی شده است و هر سناریو درارای ۲۰ سوال می باشد.
 • نمره قبولی جهت اخذ مدرک: پاسخ صحیح به ۴۰ سوال از ۸۰ سوال

 • مدت زمان امتحان: سه ساعت
 • نوع آزمون: جزوه باز
 • منبع آزمون  Management of Risk: Guidance for Practitioners

شرایط تمدید گواهینامه M_O_R ( Practitioner)

بین سه تا پنج سال پس از اخذ مدرک M_O_R (Practitioner) لازم است مخاطبین جهت تمدید و اعتبار گواهینامه خود، در آزمون مجدد شرکت کنند.

شرایط آزمون مجدد M_O_R ( Practitioner)

۲ پرسش بر مبنای سناریو که هر سناریو دارای ۲۰ سوال جهت پاسخگویی می باشد که مدت زمان آزمون ۱٫۵ ساعت و شرط قبولی در آزمون پاسخ گوئی صحیح به ۵۰ درصد سوالات (۲۰ سوال) است و نوع آزمون بصورت جزوه باز برگزار خواهد شد.

 

گواهینامه RMP:

RMP مخفف کلمات Risk Management Professional بوده و به معنی مدیریت ریسک است که این مدرک توسط موسسه PMI صادر می شود.

شرایط شرکت در آزمون RMP:

 • دارای مدرک حداقل دیپلم+حداقل ۴۵۰۰  ساعت تجربه کاری در حوزه مدیریت ریسک پروژه+۴۰ ساعت آموزش رسمی در حوزه مدیریت ریسک پروژه

یا

 • مدرک لیسانس+حداقل ۳۰۰۰ ساعت تجربه کاری در حوزه مدیریت ریسک پروژه+۳۰ ساعت آموزش رسمی در حوزه مدیریت ریسک پروژه

شرایط آزمون RMP:

 • تعداد سوال: ۱۷۰ سوال چهار گزینه ای که ۲۰ سوال در محاسبه نمره در نظر گرفته نمی شود.
 • مدت زمان آزمون: ۳ ساعت و ۳۰ دقیقه
 • نوع آزمون : کتاب بسته (Closed Book)
 • منبع آزمون : Practice Standard for Project Risk Management
 • هزینه ثبت نام آزمون RMP برای اعضای PMI برابر ۵۲۰ دلار و برای سایر مخاطبین ۶۷۰ دلار می باشد.

* پس از اخذ مدرک PMI-RMP لازم است هر ۳ سال یکبار با ارائه ۳۰  “واحد پیشرفت حرفه ای”  که به آن (PDU) Professional  Development Unit  می گویند، مدرک خود را تمدید کنید.

PDUها را می توان از طریق حضور در کنفرانس ها ، کلاس ها و مشاهده فیلم های آموزشی مورد تائید موسسه  PMI کسب کرد.

 

گواهینامه DRMP:

 DRMP مخفف کلمات Decision & Risk Management Professional بوده و به معنی “مدیریت حرفه ای ریسک و تصمیم گیری” نامگذاری شده است و که این گواهینامه توسط انجمن AACE ارائه می شود.

DRMP یک مدرک حرفه ای است که دارای تجارب فنی وسیعی در  تجزیه و تحلیل تصمیم ها ،عدم قطعیت ها ،ریسک هزینه ها و تحلیل برنامه ریزی ریسک در پروژه ها می باشد.

شرایط شرکت در آزمون DRMP:

 • دارای مدرک لیسانس
 • دارای ۸ سال سابقه کار در حوزه صنعت که ۴ سال از آن باید بصورت مستقیم به حوزه مدیریت ریسک و تصمیم گیری مرتبط باشد که ارائه آن از طریق روش های زیر می باشد:

۱- سه  توصیه نامه (recommendation) از کارفرمایان که در آن به توصیف پیچیدگی پروژه، نوع مدیریت ریسک اجرا شده در پروژه و نقش شما در اجرای یا ارائه خدمات مدیریت ریسک اشاره شده باشد که تاریخ آنها باید تا ۳ سال قبل از تاریخ ثبت نام باشد.

یا

۲- سه محصول کاری (Work Product) که نشان دهد مدیریت ریسک (تجزیه و تحلیل تصمیم گیری، برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل ریسک هزینه، پیاده سازی برنامه های مدیریت ریسک، خطرات کارگاه، و غیره) توسط فرد شرکت کننده تولید شده است که تاریخ آنها نیز باید تا ۳ سال قبل از تاریخ ثبت نام باشد.

۳- و یا ترکیبی از دو حالت قبل

به عنوان مثال، دو توصیه نامه + یک Work Product یا یک توصیه نامه+ و دو Work Product  , …

شرایط آزمون DRMP:

پس از اخذ مدرک DRMP لازم است هر ۳ سال یکبار با ارائه ۱۲ واحد آموزشی مداوم  که به آن (CEU)Counting Education Unit می گویند، مدرک خود را تمدید کنید.

CEUها را می توان از طریق حضور در سمینارها و کلاس های آموزشی مورد تائید انجمن AACE کسب کرد.


دیدگاهتان را بنویسید