گواهینامه های بین المللی برآورد/مدیریت هزینه و ادعا

گواهینامه های بین المللی در حوزه برآورد/مدیریت هزینه و ادعا عبارتند از:

Certified Cost Technician (CCT)

Certified Cost Professional (CCP)

Certified Estimating Professional (CEP)

Professional Cost Estimator/ Analyst (PCEA®)

    Certified Cost Estimator/ Analyst (CCEA®)

Certified Professional Estimator (CPE)

Certified Forensic Claims Consultant (CFCC)

گواهینامه CCT:

CCT مخفف Certified Cost Technician کلمات بوده و به معنی “گواهینامه تکنسین هزینه” می باشد که این مدرک توسط موسسه (Association for Advancement in Cost Engineering) AACE ارائه می شود.

این گواهینامه برای کارشناسانی که با مهارت های اولیه و دانش کلی مدیریت هزینه آشنا هستند، مناسب است.

شرایط شرکت در آزمون CCT:
دارای ۴ سال تجربه کاری مرتبط در زمینه برآورد هزینه
یا
لیسانس دانشگاهی مرتبط با برآورد هزینه

شرایط آزمون CCT:
تعداد سوال : ۱۰۰ سوال ۴ گزینه ای
نوع آزمون : کتاب باز (Open-Book) + همراه داشتن ماشین حساب مجاز برای آزمون (ماشین حساب مهندسی ساده)
مدت زمان آزمون : ۳ ساعت

 

  • پس از اخذ گواهینامه CCT لازم است هر ۳ سال یکبار با ارائه ۱۲ واحد آموزشی مداوم که به آن Counting Education Unit (CEU) می گویند، مدرک خود را تمدید کنید.
  • ‏CEU را می توان از طریق حضور در سمینارها و کلاس های آموزشی مورد تائید موسسه AACE کسب کرد.

 

گواهینامه CCP:

CCP مخفف کلمات Certified Cost Professional بوده و به معنی “گواهینامه حرفه ای هزینه” می باشد که این مدرک نیز توسط موسسه AACE ارائه می شود.

افرادی که این گواهینامه را اخذ می کنند توانائی پیاده سازی روش های مدیریت هزینه بر مبنای اصول Total Cost Management)TCM) در هر پروژه و سازمانی را دارند.

  •  TCM (مدیریت کل هزینه) یک چارچوب و رویکرد سیستماتیک برای مدیریت هزینه بوده که جهت استفاده موثر و تخصصی برای برنامه ریزی و کنترل منابع، هزینه ها، سودآوری و ریسک پروژه می باشد که توسط موسسه AACE منتشر شده است.

شرایط شرکت در آزمون CCP:
۱- دارای ۸ سال تجربه کاری مرتبط در زمینه برآورد هزینه
یا
دارای ۴ سال تجربه کاری مرتبط در زمینه برآورد هزینه + مدرک لیسانس دانشگاهی مرتبط با برآورد هزینه

۲- ارائه مقاله فنی (حداقل ۲۵۰۰ کلمه) مرتبط با برآورد هزینه

شرایط آزمون CCP:
تعداد سوال : ۱۲۰ سوال سوالات چهار گزینه ای

نوع آزمون : کتاب بسته (Closed Book) + همراه داشتن فقط یک برگه شامل فرمول های مورد استفاده و ماشین حساب مجاز برای آزمون (ماشین حساب مهندسی ساده)

مدت زمان آزمون : ۵ ساعت

  • ‏پس از اخذ گواهینامه CCP لازم است هر ۳ سال یکبار با ارائه ۱۲ واحد آموزشی مداوم (CEU) مدرک خود را تمدید کنید.

 

گواهینامه CEP:

CEP مخفف کلمات Certified Estimating Professional می باشد که این مدرک توسط موسسه AACE ارائه می شود.

اگر تجربه کاری شما در زمینه برآورد و تحلیل هزینه بین ۴ تا ۸ سال است، اخذ گواهینامه  CEP پیشنهاد می شود.

شرایط شرکت در آزمون CEP:

دارای حداقل ۴ سال تجربه کاری در زمینه برآورد هزینه + مدرک لیسانس دانشگاهی

یا

۸ سال تجربه کاری در زمینه برآورد هزینه

شرایط آزمون CEP

تعداد سوال : ۱۹۹ سوال چهار گزینه + یک سوال تشریحی (در مجموع ۲۰۰ سوال )

مدت زمان آزمون : ۵ ساعت

نوع آزمون : کتاب بسته (Closed-Book)  + همراه داشتن ماشین حساب مجاز برای آزمون

  • پس از اخذ گواهینامه  CEP لازم است هر ۳ سال یکبار با ارائه ۱۲ واحد آموزشی مداوم (CEU)، مدرک خود را تمدید کنید.

 

گواهینامه PCEA:

PCEA مخفف کلمات Professional Cost Estimator/ Analyst بوده و به معنی برآورد و تحلیل گر حرفه ای هزینه می باشد ، این مدرک توسط انجمن (International Cost Estimating and Analysis Association) ICEAA ارائه می شود .

این گواهینامه برای کارشناسان برآورد و کنترل هزینه که دارای سابقه کمی هستند (Junior Cost Estimator )، مناسب می باشد که با دریافت گواهینامه PCEA می توانند خود را نسبت به هم رده های خود متمایز کنند.

شرایط شرکت در آزمون PCEA:

دارای ۲ سال تجربه کاری در زمینه برآورد هزینه + مدرک لیسانس دانشگاهی

یا

۵ سال تجربه کاری در زمینه برآورد هزینه

شرایط آزمون PCEA:

تعداد سوال : ۶۰ سوال چهار گزینه ای

حد نصاب قبولی در آزمون ، کسب ۷۰ درصد امتیاز می باشد

مدت زمان آزمون : ۲ ساعت

نوع آزمون : کتاب بسته (Closed-Book)  + همراه داشتن ماشین حساب مجاز برای آزمون

  • پس از اخذ گواهینامه  PCEA لازم است هر ۵ سال یکبار با ارائه ۳۰ واحد آموزشی که از طریق شرکت در سمینارها و دوره های مرتبط با برآورد هزینه می توانید کسب کنید ، گواهینامه خود را تمدید کنید.

 

گواهینامه CCEA:

CCEA مخفف کلمات Certified Cost Estimator/ Analyst بوده و  به معنی “برآورد و تحلیل گر خبره هزینه” می باشد ،این مدرک توسط موسسه (International Cost Estimating and Analysis Association) ICEAA ارائه می شود .

اگر سابقه کاری شما در حوزه برآورد و کنترل هزینه بین ۴ تا ۸  سال می باشد، اخذ این گواهینامه به شما پیشنهاد می شود.

شرایط شرکت در آزمون CCEA:

دارای ۵ سال تجربه کاری در زمینه برآورد هزینه + مدرک لیسانس دانشگاهی

یا

۸ سال تجربه کاری در زمینه برآورد هزینه

شرایط آزمون CCEA:

آزمون دارای دو بخش است :

بخش اول : همان آزمون PCEA  می باشد که در بخش قبل توضیح داده شد (۶۰ سوال چهار گزینه ای)

بخش دوم : ۵۰ سوال چهار گزینه ای

مدت زمان آزمون : ۵ ساعت (۲ ساعت برای آزمون اول + ۳ ساعت برای آزمون دوم)

حد نصاب قبولی کسب ۷۰ درصد امتیاز در هر یک از بخش های آزمون

نوع آزمون : کتاب بسته (Closed-Book)  + همراه داشتن ماشین حساب مجاز برای آزمون

 

  • پس از اخذ گواهینامه CCEA لازم است هر ۵ سال یکبار با ارائه ۳۰ واحد آموزشی که می توانید از طریق شرکت در سمینارها و دوره های مرتبط با برآورد هزینه کسب کنید ، گواهینامه خود را تمدید کنید.

 

گواهینامه CPE:

CPE مخفف کلمات Certified Professional Estimator می باشد که این مدرک توسط موسسه (American Society of Professional Estimators) ASPE ارائه می شود که شرایط اخذ آن سخت تر از بقیه مدارک می باشد .

 

شرایط شرکت در آزمون CPE:

دارای حداقل  ۵ سال تجربه کاری در زمینه برآورد هزینه (ارائه گواهی تائید سابقه کار توسط شرکت هایی که طی ۵ سال گذشته مشغول به کار بوده اید الزامی می باشد) + ارائه مقاله فنی (حداقل ۲۵۰۰ کلمه) در زمینه برآورد هزینه که به تائید موسسه رسیده باشد.

در صورتی که شرایط فوق را داشته باشد، مجوز شرکت در آزمون CPE را خواهید داشت.

مهارت های لازم جهت شرکت در این آزمون عبارتند از : آشنائی با روش ها و استاندارها ، برنامه ریزی و کنترل عملیات، مدیریت پروژه ، اقتصاد مدیریتی، علوم کامپیوتر، حسابداری، گزارش نویسی فنی ، آمار و احتمال ،توانائی در سخنرانی عمومی

شرایط آزمون CPE:

آزمون دارای دو بخش است :

بخش اول : آزمون دانش عمومی برآورد (General Estimating Knowledge) GEK

بخش دوم آزمون رشته تخصصی (Discipline Specific Test) DST

رشته های تخصصی آزمون CPE:

General Construction

Electrical

Mechanical HVAC/Piping

Mechanical HVAC/Sheet metal

Concrete

Drywall Systems

Painting

Plumbing

Thermal and Moisture Protection

Earthwork

مدت زمان آزمون:

آزمون GEK : پنج ساعت

آزمون DST : بر اساس رشته تخصصی شما متفاوت می باشد.

نوع آزمون : کتاب بسته (Closed-Book)  + همراه داشتن ماشین حساب مجاز برای آزمون

  • پس از اخذ گواهینامه  CPE لازم است هر ۳ سال یکبار با ارائه ۳۰ واحد پیشرفت حرفه ای”  که به آن (PDU) Professional  Development Unit  می گویند، مدرک خود را تمدید کنید.

PDU را می توان از طریق حضور در کنفرانس ها ، کلاس ها و مشاهده فیلم های آموزشی مورد تائید موسسه ASPE کسب کرد.

 

گواهینامه CFCC:

CFCC مخفف کلمات Certified Forensic Claims Consultant بوده و به معنی مشاور خبره قانونی (قضائی) ادعا می باشد که این مدرک نیز توسط موسسه (Association for Advancement of Cost Engineering) AACE ارائه می شود .

دارندگان این مدرک قادر خواهند بود در کشورهای مانند آمریکا، کانادا ، بریتانیا و استرالیا که دارای قانون مشترک (Common law) و یا سایر کشور هائی که دارای قانون ترکیبی (Mixed law) هستند با رعایت الزامات قانونی و اخلاقی در زمینه حل و فصل اختلافات و ادعای پروژه های Construction فعالیت کنند .  

شرایط شرکت در آزمون CFCC:

دارای ۱۲ سال تجربه مرتبط با تهیه و ارائه ادعا ، دفاع ، حل و فصل اختلاف + لیسانس دانشگاهی + ارائه ۴ توصیه نامه (recommendation) از متخصصین که تجربه شما را تائید کنند + ارائه گزارش یا مقاله تخصصی که مورد پذیرش موسسه AACE قرار بگیرد.

 

شرایط آزمون CFCC

سوالات:

 ۱۰۰ سوال چهار گزینه ای + ۴ سوال با سناریوهای مبتنی بر مسائل و اختلافات واقعی که در آن شرکت کننده یکی را به دلخواه انتخاب کرده و  آن را بصورت تشریحی پاسخ می دهد.

مدت زمان آزمون : ۵ ساعت

نوع آزمون : کتاب باز (Open-Book) است که شرکت کننده مجاز به همراه داشتن حداکثر دو منبع می باشد+ ماشین حساب مجاز برای آزمون

دیدگاهتان را بنویسید