کلاس رفع اشکال کنترل پروژه(نرم افزار و مباحث مربوطه)

درخواست برگزاری کلاس های رفع اشکال از سوی مخاطبین:

برخی از مخاطبین محترم سایت با کلیت نرم افزارهای MSP و P6 آشنا هستند ولی بنا به دلایلی بعضی

از قسمت ها و کاربردهای آنها را فراموش کرده اند و یا در برخی مباحث از جمله محاسبه W.F ،نحوه محاسبه درصد پیشرفت واقعی و برنامه ای و … دارای اشکال هستند و نیاز دارند طی یک یا دو جلسه این موارد را مجدد آموزش ببینند،لذا برای این دسته از مخاطبین امکان برگزاریکلاس های رفع اشکال نرم افزارهای MSP ،P6، اکسل و یا دیگر مباحث برنامه ریزی و کنترل پروژه اعم از آمورش تکنیک ارزش کسب شده(EV)،نحوه محاسبه تأخیرات مجاز و غیر مجاز پروژه،نحوه تهیه WBS،نحوه تهیه CBS ،کنترل پروژه فاز مهندسی و … با هماهنگی قبلی میسر می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید