کاربرد Dissolve در نرم افزار P6

بسیاری از کارشناسان کنترل پروژه که با استفاده از نرم افزار P6 زمانبندی پروژه تهیه می کنند در مواقعی لازم می شود فعالیت هایی را از برنامه زمانبندی حذف کنند،که اگر بطور مستقیم و بدون توجه به پیش نیاز و پس نیازها،آن فعالیت را حذف(Delete) کنند شبکه برنامه زمانبندی دچار نقص می شود و فعالیت ها معلق می شوند، چون با حذف فعالیت تمامی روابط آن نیز حذف می گردد و لازم است مجدداً شبکه برنامه زمانبندی چک و اصلاح شود تا فعالیتی بدون پیش نیاز و پس نیاز در برنامه زمانبندی وجود نداشته باشد .

لذا برای رفع این مشکل پیشنهاد می شود از ابزار Dissolve در نرم افزار P6 استفاده شود.

برای استفاده از این ابزار، روی فعالیت مورد نظر که می خواهیم آن را حذف کنیم راست کلیک کرده و گزینه Dissolve را انتخاب می کنیم،با این کار فعالیت مورد نظر حذف می شود و نوع روابط و میزان Lag و یا Lead خود را به فعالیت های پس نیاز و پیش نیاز خود منتقل می کند بدون آن که تغییری در تاریخ شروع و پایان فعالیت های پس نیاز و پیش نیاز خود ایجاد شود.

نکته:این ابزار برای فعالیت هایی قابل استفاده می باشد که دارای پیش نیاز و پس نیاز باشند.

به مثال زیر توجه فرمایید:

دانلود مثال از کاربرد Dissolve در نرم افزار P6

پاسخ دهید