کاربرد Curtain در نرم افزار پریماورا P6

خیلی وقت ها شاید خواسته باشید که در نرم افزار P6 ،فعالیت های پروژه که در بین بازه های زمانی مختلف وجود دارند را در گانت چارت مشخص کنید.

برای انجام این کار می توان از ابزار Curtain در نرم افزار P6 استفاده کرد، در ادامه فایل آموزشی کاربرد این ابزار معرفی شده است که می نوانید آن را دانلود کنید.

فایل آموزشی معرفی و کاربرد Curtain در نرم افزار P6 

 

1 نظـــر

پاسخ دهید