پروژه و ویژگی های آن

پروژه:

پروژه یک تلاش موقتی است که در راستای ایجاد یک محصول،خدمت یا یک نتیجهمنحصر به فرد انجام می شود.
پروژه ها می توانند در  تمامی سطوح سازمان انجام شده و یک فرد ، یک واحد سازمانی و یا چندین واحد سازمانی را درگیر سازند.

ویژگی های پروژه:
موقتی بودن:طبیعت موقتی بودن پروژه ها به این معنی است که یک پروژه دارای یک زمان شروع و پایان مشخص است. پایان پروژه زمانی حاصل می شود که اهداف پروژه تأمین شده باشد و یا زمانیکه پروژه به علت آنکه اهدافش نمی تواند برآورده شود، فسخ گردد و یا اینکه نیازی به ادامه بیشتر پروژه احساس نشود.موقتی بودن پروژه لزوماً به معنی کوتاه بودن مدت زمان پروژه نیست و این ویژگی در مورد خود محصول یا خدمت یا نتیجه ایجاد شده توسط پروژه مصداق ندارد چون بسیاری از پروژه ها انجام می شوند تا یک خروجی بادوام تولید کنند(مانند پروژه ساخت یک بنای یاد بود ملی) همچنین پروژه ها می توانند اثرات اجتماعی،اقتصادی و زیست محیطی داشته باشند که به مراتب بیشتر از مدت زمان پروژه ماندگار هستند.

منحصر به فرد بودن:هر پروژه ای یک محصول،خدمت یا نتیجه منحصر به فرد (Unique) تولید می کند.اگرچه ممکن است اجزای تکرار شدنی در برخی اقلام قابل تحویل(Deliverable) پروژه موجود باشد،اما این تکرار منحصر به فرد بودن یک پروژه را تغییر نمی دهد به عنوان مثال ساختمان های مسکونی با مصالح مشابه ساخته می شوند ولی موقعیت مکانی هر پروژه منحصر به فرد بوده و با شرایط متفاوت و یا پیمانکاران مختلف انجام می شوند.

-فرا وظیفه ای بودن:پروژه ها شامل تیمی از افراد با مهارت های مختلف هستند که با یکدیگر بصورت وقتی کار می کنند تا تغییری موثر بر افراد خارج از تیم ایجاد کنند.اغلب پروژه ها از بخش های وظیفه ای سازمان فراتر رفته و چندین سازمان متفاوت را در بر می گیرند.

-عدم قطعیت:با توجه به ویژگی منحصر به فرد بودن پروژه ها،تهدیدها و فرصت هایی متوجه پروژه شده که به عنوان عدم قطعیت  شناسایی می گردند،در واقع ریسک پروژه ها ناظر به عدم قطعیت در پروژه ها است.

-تکامل تدریجی:
با توجه به ویژگی منحصر به فرد بودن و عدم قطعیت ،پروژه ها به مرور زمان تکمیل شده و جزئیات بیشتری از آن مشخص می شود که به همین دلیل نمی توان کلیه اجزای پروژه را از ابتدا بصورت دقیق و شفاف شناسایی نمود.

– تغییر ظرفیت سازمان:در زمانی که پروژه به اتمام می رسد،اقلام قابل تحویل پروژه منجر به ایجاد یک ظرفیت جدید در سازمان می شود،به عبارت دیگر پروژه ها ابزاری برای ایجاد تغییرات در سازمان می باشند.

 

 

پاسخ دهید