نیروی کار مستقیم و غیر مستقیم در پروژه

در گزارشات دوره ای که توسط واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه تهیه می شود یکی از آیتم هایی که به آن اشاره می شود،تعداد نیروی مستقیم و غیر مستقیم در پروژه است که در این پست قصد دارم به توضیح و تفاوت های آن ها بپردازم .


نیروی انسانی در پروژه ها یکی از منابعی است که برای اجرای فعالیت های پروژه در چارچوب محدوده،کیفیت،زمان و بودجه مصوب به کار گرفته می شود ، مانند کارگر،مهندس،سرپرست، ناظر و … که به منظور راحتی در برآورد ، برنامه ریزی و کنترل نیروی انسانی در پروژه ها آنها را به دو دسته کلی نیروی کار (انسانی) مستقیم و نیروی کار (انسانی) غیر مستقیم تقسیم بندی می کنند:


۱-نیروی کار مستقیم (Direct Worker یا Construction Worker):
شامل افرادی هستند که به طور مستقیم برای اجرای فعالیت های پروژه مشغول بوده و قابل شناسایی وتخصیص به هر یک از فعالیت های برنامه زمانبندی پروژه می باشند،این دسته از نیروی انسانی در حدود
۷۵ تا ۹۰ درصد نیروی انسانی که در پروژه استخدام شده اند را تشکیل می دهند مانند: کارگر،تکنسین،راننده ماشین آلات،برقکار،آرماتوربند و …
به طور معمول دستمزد نیروی انسانی مستقیم به صورت ساعتی یا روزانه محاسبه می گردد.

۲-نیروی کار غیر مستقیم:(Indirect Worker یا Support Manpower):
شامل افرادی می باشند که وظیفه پشتیبانی و حمایتی از نیروی کار مستقیم را داشته و به طور کلی مسئول تمامی فعالیت های پروژه هستند، این دسته از نیروی انسانی را نمی توان به راحتی به هر یک از فعالیت های برنامه زمانبندی پروژه تخصیص داد مانند مدیر پروژه، کارشناس کنترل پروژه ،سرپرست کارگاه،ناظر، پرسنل اداری شاغل در سایت پروژه و …

**نکته:تکنسین برقکاری که در اجرای فعالیت های الکتریکال پروژه مشغول است به عنوان نیروی کار مستقیم در گزارشات روزانه پروژه ثبت می شود ولی اگر همین نیرو در برخی از روزها به کارهای اداری سایت مشغول باشد به عنوان نیروی کار غیر مستقیم در نظر گرفته می شود.

 

پاسخ دهید