منابع تجدید پذیر و تجدید ناپذیر در پروژه

به کلیه امکانات و وسایلی که برای انجام فعالیت های پروژه مورد نیاز است منبع گفته می شود .

منابع تجدیدپذیر:این منابع ب گونه ای می باشند که با اتمام فعالیت،منابع تخصیص داده شده به آن بیکار شده و می توان به فعالیت های دیگر که به آن منابع نیاز دارند ،تخصیص داد مانند:نیروی انسانی (کارگر،تکنسین و …) و ماشین آلات(لودر،کامیون،جرثقیل و …)

منابع تجدیدناپذیر:این منابع به گونه ای می باشند که با اتمام فعالیت، منابع مصرفی که برای انجام آن در نظر گرفته شده بود مصرف می شوند و نمی توان آن را برای فعالیت دیگر استفاده نمود.
مانند:مصالح مصرفی(سیمان،آجر و …)،تجهیزاتی که در کار نصب می شوند(پله برقی ،آسانسور و …) و پول (داخلی و خارجی)

پاسخ دهید