مقایسه Plan% و Actual% در یک نمودار دونات (Doughnut) اکسل

یکی از نمودارهائی که در طراحی داشبوردهای مدیریتی در اکسل کاربرد دارد، نمودار دونات (Doughnut) است، این نمودار برای داده هائی استفاده می شود که خواسته باشید میزان کار را از ۱۰۰%  نمایش دهید به عبارت دیگر،این نمودار درصد انجام شده و درصد باقیمانده از مقدار مورد نظر را نشان می دهد، به عنوان مثال درصد حجم انجام شده از کل ، درصد پیشرفت واقعی ، درصد پیشرفت برنامه ای و …

در طراحی بسیاری از داشبوردهای مدیریتی مشاهده شده است که Plan% و Actual% در دو نمودار دونات بصورت مجزا نمایش داده می شود که انجام این کار به دلایل زیر پیشنهاد نمی شود :

  • در طراحی داشبورد فضای زیادی را به خود اختصاص می دهد.
  • مقایسه Plan% و Actual% نسبت به حالتی که در یک نمودار باشند، دشوارتر خواهد بود.
  • جذابیت داشبورد کم خواهد شد.

 در ادامه این پست ترفندی آموزش داده شده است که بتوان درصد پیشرفت برنامه ای و واقعی پروژه، در قالب یک نمودار دونات نمایش داده شود:

دیدگاهتان را بنویسید