مقایسه دو لیست در اکسل با فرمول نویسی

مقایسه کردن دو لیست در اکسل روش های مختلفی دارد که مدتی قبل در این پست با استفاده از ابزارCF (Conditional Formatting) این موضوع آموزش داده شده بود و در این پست می خواهم روش دیگری را به منظور مقایسه دو لیست در اکسل آموزش بدهم.

روش دیگری که برای مقایسه کردن دو لیست در اکسل استفاده می شود، نوشتن فرمول ترکیبی می باشد.

با استفاده از این روش، دو لیست (اولیه و ثانویه) به گونه های مقایسه می شوند که مقادیر مشترک دو لیست رو به روی یکدیگر قرار گرفته و مقادیری که در لیست ثانویه وجود دارد که در لیست اولیه موجود نیست با یک عنوان مثلا “new” یا “جدید” متمایز شوند که برای این منظور لازم است از فرمول زیر در سلول مربوطه استفاده شود:

فیلم آموزشی مقایسه دو لیست در اکسل با استفاده از فرمول نویسی در ادامه مطلب ارائه شده است که می توانید مشاهده بفرمائید:

دیدگاهتان را بنویسید