مسیرهای همگرا و واگرا در زمانبندی پروژه

به دلیل کم توجهی کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه در مشارکت دادن تیم پروژه  و یا عدم همکاری آنها در تهیه برنامه زمانبندی باعث بروز مشکلاتی در پروژه می شود.

متاسفانه خیلی وقت ها، کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه پس از تهیه زمانبندی متوجه می شوند بسیاری از فعالیت های پروژه Open-Ended هستند ، بدون آنکه اطلاعات کافی از توالی فعالیت ها داشته باشند و به جای آنکه از تیم پروژه و یا همکاران فنی و اجرائی پیش نیاز و پس نیازهای صحیح را پرس و جو کنند ، با حدس و گمان های خود اقدام به تعریف پیش نیاز و پس نیازهای نا مرتبط و غیر منطقی می کنند که این کار بسیار غیر حرفه ای بوده و باعث بروز مشکلاتی در زمانبندی پروژه از جمله تعدد مسیرهای همگرا و واگرا خواهد شد که این مسیرها اگر بدون توجیه منطقی باشند ، نتایج غیر منطقی را در فاز کنترل به وجود خواهد آورد که در نهایت خود کارشناسی که زمانبندی پروژه را تهیه کرده است زیر سوال خواهد بود.

  •  مسیرهای همگرا و واگرا در زمانبندی پروژه چه مسیرهایی هستند ؟

مسیر همگرا (Path Convergence)

به دلیل تعریف ارتباطات نادرست در بین فعالیت های برنامه زمانبندی پروژه، ممکن است تعداد پیش نیازهای یک فعالیت از حد معمول خارج شده و بصورت غیر منطقی افزایش یابد و این موضوع باعث می شود که آغاز یک فعالیت منوط به اتمام تعداد بسیاری از فعالیت های پروژه شود (تصویر زیر):

 

 

مسیر واگرا (Path Divergence)

به دلیل تعریف ارتباطات نادرست و اشتباه در بین فعالیت های برنامه زمانبندی پروژه، ممکن است تعداد پس نیازهای یک فعالیت، از حد معمول خارج شده و غیر منطقی افزایش یابد، این موضوع باعث می شود شروع بسیاری از فعالیت های پروژه وابسته به اتمام تنها یک فعالیت شود که در صورت تاخیر یا توقف (Hold) آن، بخش عمده ای ار فعالیت ها و همچنین کل پروژه دچار تاخیر شود (تصویر زیر) :

 

فعالیت هائی که دارای ارتباط و مسیرهای همگرا یا واگرا هستند بحرانی محسوب شده و سبب افزایش ریسک ، کاهش کیفیت و پیچیدگی زمانبندی پروژه می شود.

  • یکی از وظایف کارشناسان خبره و حرفه ای برنامه ریزی و کنترل پروژه بررسی و شناسائی این نوع مسیرها بوده که لازم است با اصلاح و ایجاد ارتباطات صحیح و منطقی در بین فعالیت های برنامه زمانبندی پروژه تا حد امکان نسبت به کاهش تعداد این چنین مسیرهائی اقدام نماید.
  1. وجود تعداد زیاد مسیرهای همگرا یا واگرا در زمانبندی پروژه ( بدون توجیه منطقی ) باعث می شود که در هنگام بروز رسانی فعالیت ها در فاز کنترل، محاسبه تاخیر فعالیت ها و پیش بینی اتمام پروژه به درستی انجام نشود.

دیدگاهتان را بنویسید