محاسبه همزمان درصد Plan و Actual در یک فایل MSP

سوالی است که بسیاری از مخاطبین محترم از من می پرسند:

چطور می توان در یک فایل MSP بطور همزمان اطلاعات واقعی (Actual Start, Actual Finish ,%Actual ) را وارد کرده و همچنین اطلاعات برنامه ای  (Baseline Start, Baseline Finish ,%Plan) را تا تاریخ گزارش محاسبه و مشاهده کرد.

روش متداول و ابتدائی برای محاسبه درصد پیشرفت برنامه ای و واقعی در نرم افزار MSP:

به این صورت است که دو فایل مجزا Baseline و Actual وجود دارد که در هر دو فایل، فرمول Complete *W.F % در یک ستون Number درج می شود ، در هر دوره گزارش فایل Actual باز شده و اطلاعات واقعی در آن وارد می شود و در مرحله بعد فایل Baseline باز شده و پروژه به زمان گزارش آپدیت می گردد و سپس درصد پیشرفت برنامه ای، از همان ستون Number کپی شده و در ستون Number جدید در فایل Actual وارد می شود.

 

روش کاربردی و حرفه ای برای محاسبه درصد پیشرفت برنامه ای و واقعی در نرم افزار MSP:

به این صورت است که در یک فایل به طور همزمان بتوان اطلاعات واقعی فعالیت ها را وارد کرده و سپس اطلاعات برنامه ای را در دوره های مختلف گزارش با توجه به Baseline محاسبه کرد.

به این منظور فیلم آموزشی دو روش کاربردی و حرفه ای برای محاسبه همزمان درصد پیشرفت برنامه ای و واقعی در نرم افزارMSP را تهیه کرده ام که در صورت تمایل می توانید آن را از فروشگاه سایت تهیه بفرمائید.

دیدگاهتان را بنویسید