فعالیت Level Of Effort در نرم افزار P6

در پست قبلی فعالیت های از جنس WBS Summary توضیح داده شد و در این قسمت می خواهم در خصوص فعالیت های Level Of Effort(فعالیت های آکاردئونی) در نرم افزار P6 صحبت کنم:

یکی دیگر از انواع فعالیت ها در نرم افزار پریماورا ۶ به نام Level Of Effort می باشد این نوع فعالیت نیز مانند WBS Summary از خود ماهیت مستقلی ندارند ولی با این تفاوت که مدت زمان این نوع فعالیت وابسته به فعالیت های پیش نیاز و پس نیاز آن می باشد ، تاریخ شروع و پایان  فعالیت LOE برابر با زودترین تاریخ شروع و پایان فعالیت های پیش نیاز و پس نیاز آن می باشد.
فعالیت های پیش نیاز و پس نیاز فعالیت های LOE  می تواند از WBS های متفاوت پروژه انتخاب شوند.
نکته ای که در این نوع فعالیت ها می بایست رعایت شود این است که فعالیت LOE با پیش نیاز خود رابطه (Start to Start (SS و با پس نیاز خود رابطه  (Finish to Finish (FF  داشته باشد و همچنین به این نوع فعالیت ها بر خلاف فعالیت های WBS Summary می توان منبع تخصیص داد.
از نمونه فعالیت هایی که می توان از این جنس تعریف نمود عبارتند از مدیریت پروژه ، تعمیرات و نگهداری تجهیزات ، نظارت و نمونه هایی از این دست  .
برای این فعالیت ها نمی توان بطور مستقل مدت زمان ثابتی در نظر گرفت چون وابسته به فعالیت های پیش نیاز و پس نیاز خود می باشند  و همچنین هیچگونه قیدی را نمی توان به این فعالیت ها تخصیص داد.

نحوه نمایش فعالیت LOE در گانت چارت :

در صورتی که یک فعالیت از نوع LOE انتخاب شود ممکن است در نمای گانت چارت قابل مشاهده نباشد، که برای نمایش آن، روی گانت راست کلیک نموده گزینه Bars را انتخاب کنید و از پنجره باز شده تیک Display گزینه های Remaining Level of Effort و Actual Level of Effort را فعال کنید.

 یک مثال از فعالیت LOE

دیدگاهتان را بنویسید