فرمول کاربردی جمع مقادیر فیلتر شده در اکسل

در بسیاری از موارد برای کارشناسان کنترل پروژه که با نرم افزار اکسل کار می کنند این مشکل به وجود می آید که می خواهند در فایل های اکسل خود اطلاعاتی را فیلتر کرده و سپس جمع مقادیر اطلاعات فیلتر شده را محاسبه کنند، به این منظور فایل آموزشی جهت رفع این مشکل در ادامه مطلب وجود دارد که می توانید آن را دانلود کنید…

دانلود فایل آموزشی فرمول کاربردی جمع مقادیر فیلتر شده در اکسل

پاسخ دهید