شناسائی فعالیت های Open-Ended در نرم افزار P6

فعالیت های Open-Ended به چه فعالیت هائی گفته می شود:

در شبکه برنامه زمانبندی پروژه، فعالیت هایی که بدون حداقل یک پیش نیاز و پس نیاز هستند را فعالیت Open-Ended می نامند به عبارت دیگر همه فعالیت ها به جز مایل استون های شروع و پایان پروژه باید حداقل یک پیش نیاز و یک پس نیاز داشته باشند در غیر اینصورت Open-Ended نامیده می شوند.

وجود چنین فعالیت هائی در برنامه باعث ایجاد اشکال در ارتباطات منطقی بین فعالیت ها، ابهام در آنالیز شبکه برنامه زمانبندی ، افزایش شناوری فعالیت ها ، محاسبه و نمایش اشتباه شناوری پروژه را به همراه خواهد داشت.

  • یک کارشناس خبره برنامه ریزی و کنترل پروژه باید نسبت به شناسائی و اصلاح چنین فعالیت هائی در برنامه زمانبندی پروژه اقدام کند که در ادامه مطلب، روش شناسائی فعالیت های  Open-Ended در نرم افزار P6  آموزش داده شده است که می توانید آن را دانلود کنید.

فایل آموزشی نحوه شناسائی فعالیت های  Open-Ended در نرم افزار P6

دیدگاهتان را بنویسید