شناسائی فعالیت های دارای Lag با استفاده از ابزار Report در P6

یکی از مواردی که لازم است درهنگام تهیه برنامه زمانبندی پروژه رعایت شود، میزان Lag در ارتباط بین فعالیت ها است که باید توسط کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه بررسی شود.بالا بودن Lag فعالیت ها (بدون توجیه فنی) باعث کاهش کیفیت و عدم پویائی برنامه زمانبندی پروژه می شود( پیشنهاد می گردد حداکثر میزان Lag فعالیت ها، ۳۰ تا ۴۵ روز در نظر گرفته شود)

در نسخه های ۱۶ و ۱۷  نرم افزار پریماورا P6 ، همانطور که قبلا در این پست توضیح داده شد، با اضافه شدن ستون های جدید Predecessor Details و Successor Details  می توان Lag بین فعالیت ها را مشاهده کرد ولی در پروژه هایی که دارای روابط پیچیده و زیاد هستند ، استفاده از ستون های مذکور برای شناسائی فعالیت هائی که دارای Lag بالا ( به عنوان مثال Lag های بزرگتر از ۴۰ روز )  هستند بسیار زمانبر خواهد بود.

در این پست می خواهم با استفاده از ابزار Report در نرم افزار P6  روشی آموزش بدهم که بتوان به راحتی فعالیت هایی که دارای میزان Lag مورد نظر هستند را فیلتر و شناسائی کرد.

دانلود فایل PDF آموزش شناسائی فعالیت های Lagدار در نرم افزار P6

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید