شروع به کار سایت من

سایتم را مورخ ۲۷ دی سال ۹۲ با هدف آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه به صورت کاربردی راه اندازی کردم.

امیدوارم مطالب سایتم برای تمامی بازدیدکنندگانی که در زمینه کنترل پروژه فعالیت می کنند و یا تازه می خواهند به این بازار وارد شوند و یا علاقه مند هستند که در این زمینه اطلاعاتی کسب کنند،مفید و کاربردی باشد.

پاسخ دهید