روش های آنالیز تاخیرات پروژه-(بخش اول)

آنالیز تاخیرات پروژه را می توان با استفاده از روش ها و متدهای مختلفی محاسبه کرد.

روش های تجزیه و تحلیل تاخیرات پروژه به دو دسته کلی زیر تقسیم بندی می شود:

۱- تجزیه و تحلیل گذشته نگر (Retrospective Analysis) شامل دو روش زیر می باشد:

As Planed Vs As Built

As Built But For

۲- تجزیه و تحلیل آینده نگر (Prospective Analysis) شامل دو روش زیر می باشد:

Time Impact Analysis

Impacted As Planned

در ادامه این مطلب شما را با آنالیز تاخیرات پروژه به روش  As Planed Vs As Built به همراه نقاط قوت و ضعف آن، آشنا خواهم کرد:

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید