جریان فرآیندهای مدیریت پروژه بر اساس ویرایش ۶ راهنمای PMBOK

در تصویر زیر می توانید جریان ارتباطی ۴۹ فرآیند مدیریت پروژه که بر اساس ویرایش ۶ راهنمای PMBOK تهیه شده است را مشاهده بفرمائید:

در تصویر زیر می توانید ورودی ،خروجی ، ابزار و تکنیک های مربوط به هر یک از ۴۹ فرآیند مدیریت پروژه که بر اساس ویرایش ۶ راهنمای PMBOK  تهیه شده است را مشاهده بفرمائید:

دانلود تصویر اول در قالب فرمت PDF (جریان فرآیندهای مدیریت پروژه بر اساس ویرایش ۶ راهنمای PMBOK )

دانلود تصویر دوم در قالب فرمتPDF (ورودی،خروجی ، ابزار و تکنیک های فرآیندهای مدیریت پروژه بر اساس ویرایش ۶ راهنمای PMBOK )

دیدگاهتان را بنویسید