تهیه WBS در نرم افزار P6

پس از ایجاد EPS و پروژه در نرم افزار P6 که در پست قبلی آموزش داده شد ،نوبت به تعریف ساختار شکست کار (WBS) می رسد.

در فایل آموزشی زیر نحوه تهیه WBS در نرم افزار P6 به همراه نکات مربوط به آن، آموزش داده شده است:

آموزش ایجاد WBS در نرم افزار P6

 

پاسخ دهید