تهیه نمودار پیشرفت پروژه بصورت ماهیانه و تجمعی در یک نمودار

PMS در پروژه چیست؟
دی ۲۸, ۱۳۹۲
MSP یا P6؟ کدام یک را یاد بگیریم؟
دی ۲۸, ۱۳۹۲
نمایش همه

تهیه نمودار پیشرفت پروژه بصورت ماهیانه و تجمعی در یک نمودار

یکی از نمودارهای مهمی که در گزارشات دوره ای پروژه لازم است توسط کارشناس کنترل پروژه تهیه شود ، نمودار پیشرفت پروژه بصورت ماهیانه و تجمعی در یک نمودار است.
فایل آموزشی برای این ترسم چنین نموداری در ادامه مطلب موجود است که می توانید آن را دانلود کنید.

دانلود فایل آموزشی ترسیم نمودار پیشرفت پروژه بصورت ماهیانه و تجمعی در یک نمودار اکسل

پاسخ دهید