تفکیک هزینه منابع Work و Material‌ در نرم افزار MSP

همانگونه که می دانید ستون Cost در نرم افزار MSP‌ ، هزینه منابع (Material،Work و Cost) را بصورت مجموع محاسبه کرده و ستون یا ستون هائی به منظور تفکیک هر یک از هرینه ها در MSP طراحی نشده است تا بتوان بطور جداگانه هزینه منایع تخصیص داده شده به فعالیت ها و پروژه را مشاهده کرد.(مانند تصویر زیر):

جهت تفکیک هزینه منابع در MSP دو روش زیر معرفی می گردد:

۱- استفاده از ماکرو کاربردی در MSP :

با استفاده از دو ماکرو زیر می توان هزینه منبع Work را در ستون سفارشی Cost1 و هزینه منبع Material را در ستون های سفارشی Cost2  محاسبه کرد:

 

 دانلود فایل حاوی کد ماکرو تفکیک هزینه منبع Work

 

دانلود فایل حاوی کد ماکرو تفکیک هزینه منبع Material

 

۲-استفاده از نمای Resource Usage در MSP:

 

جهت ثبت هزینه های واقعی به تفکیک منابع در نرم افزار MSP لازم است بر روی گانت چارت کلیک راست کرده، گزینه show split  و سپس مجددا با کلیک راست بر روی پنجره باز شده، گزینه Cost را انتخاب کنید:

 

 

دیدگاهتان را بنویسید