تعریف همزمان WBS و فعالیت های پروژه در P6

چگونه می توان در نرم افزار P6 همزمان در یک نما، فعالیت ها و WBS پروژه را تعریف و یا اصلاح کرد ؟ (مانند تصویر زیر):

 

 

  • همانگونه که می دانید بطور پیش فرض در نرم افزار P6 ، فعالیت ها و WBS پروژه در دو نمای مجزا تعریف می شوند و امکان انجام همزمان تعریف و یا اصلاحات لازم در هر دو قسمت وجود ندارد.
  • در ادامه مطلب روشی آموزش داده شده است که بتوان در یک نما (view) و بطور همزمان سطوح WBS پروژه و فعالیت ها آن را تعریف کرده و یا نسبت به تغییر و اصلاح هر یک اقدام کرد :

 

دیدگاهتان را بنویسید