ترفندی برای عدم نمایش Barها یا آیتم های غیر ضروری در Legend نرم افزار MSP

خیلی وقت ها برای شما هم پیش آمده است که می خواهید از زمانبندی پروژه در قالب نرم افزار MSP پرینت بگیرید که با کلیک بر روی Print Preview مشاهده می کنید در راهنمای پائین صفحه (Legend)، بسیاری از میله ها یا آیتم های غیر ضروری نمایش داده شده است که این موضوع باعث می شود فضای بسیار زیادی را به خود اختصاص دهد:

شاید اولین راه کاری که به ذهن می رسد این است که با مراجعه به تب Format و قسمت Bar styles ،آیتم مورد را انتخاب کرده و با کلیک بر روی Delete کیبورد، آن را به طور کلی حذف کنید:

ولی با استفاده از این روش، اگر بخواهید میله یا آیتم حذف شده را مجددا اضافه کنید باید آن را بصورت دستی با مشخصات مربوطه در Bar styles اضافه کنید که انجام این کار زمانبر خواهد بود:

در این پست می خواهم ترفندی به شما آموزش بدهم که در پرینت زمانبندی MSP آیتم ها یا میله های مورد نظر، بدون حذف دستی میله یا آیتم های غیر ضروری، در legend مشاهده شده و یا در صورت لزوم مجددا آنها را نمایش دهید.

برای انجام این کار فقط کافی است با مراجعه به تب Format وارد پنجره Bar styles شده و کنار آیتم ها و Barهائی که می خواهید در Legend نمایش داده نشود، آیکون ستاره (*) تایپ کنید.

“به عبارت دیگر، Barها یا آیتم هائی که در پنجره Bar styles ابتدای نام آنها “*” وجود دارد، هنگام پرینت در Legend نمایش داده نمی شوند”

مثال:

فرض کنید در برنامه زمانبندی زیر می خواهید فقط میله های Task ،Critical ،Milestone ،Summary و Progress در Legend نمایش داده شوند، برای انجام این کار فقط کافی است در پنجره Bar styles کنار برای همه آیتم ها به غیر از آیتم های مورد نظر فوق، آیکون * را تایپ کنید:

نتیجه بصورت زیر در Legend نمایش داده خواهد شد:

دیدگاهتان را بنویسید